Deelnemerspagina

Helaas is de inschrijftermijn gesloten. Het Burgerberaad is namelijk op 1 april van start gegaan. 

Tijdens het Burgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland zijn 330 inwoners met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van het wonen. De komende tijd gaan zij verder aan de slag met de uitkomsten. 

Op dit moment is de Burgerforumfase gestart. Het proces uitgelegd: 

 

Deelnemerinformatie

Waar word ik op 1 juli voor de afsluiting, de Burgerraad, verwacht?

De Tulp 2
Sportlaan 8
1508 DZ Zaandam

Vanaf 9.00 uur ben je welkom en kun je gebruik maken van een kopje thee of koffie. Het programma start om 9.30 uur.

Als je alleen aan wilt sluiten bij de stemming verwachten we je om uiterlijk 14.30 uur. Laat ons dat wel even weten, anders rekenen we namelijk op je met de lunch.

Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan de Burgerraad nog een mail met praktische informatie en een routebeschrijving. 

Hoe ziet het programma op 1 juli er uit?

We starten de dag samen om 9.30 uur. Daarna presenteren de werkplaatsen hun voorstellen aan alle deelnemers en worden zij bevraagd door een aantal panels. De presentaties duren tot uiterlijk 14.30 uur. Tussendoor zijn er een aantal pauzes. 

Om 15.00 uur start de zitting van de Burgerraad. Dit duurt tot ongeveer 17.00 uur. De beslispunten worden een voor een ter stemming gebracht. Alle beslispunten die worden aangenomen vormen samen het Burgerakkoord. Dit wordt vervolgens aangeboden aan alle partners. 

Het uitgewerkte programma wordt rond 26 juni op de website geplaatst en ontvang je in je mailbox. 

Waar word ik op 25 mei en 8 juni verwacht voor de werksessies?

De Stoomhal
Pakhuisplein 44
1531 MZ te Wormer

De inloop is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start het programma.

Hoe zit het met de online sessies van 11 mei, 1 juni en 15 juni?

Er zijn 3 online sessies op via Zoom van 20.00 uur tot 21.00 uur. Iedere sessie presenteren 3 of werkplaatsen hun voorstel (voor zover die klaar is). Dit zorgt er voor dat jullie op de hoogte blijven van waar alle werkplaatsen mee bezig zijn. Ook helpt het om de voorstellen aan te scherpen. Je ontvangt via de mail de link naar de Zoomsessie. Als je nog nooit zoom hebt gebruikt kun je van ons hulp krijgen.

Wat is een werkplaats?
 • Deelnemers die samen aan een voorstel werken
 • (10 tot 15 deelnemers)
 • Alle ideeën van de Burgertop worden verdeeld over de werkplaatsen
 • Jij kiest waar je aan wilt werken in welke werkplaats,
 • Deelnemer leid je zelf!

Je beslist als werkplaats samen waar je aan wilt werken en wat er in het uiteindelijke voorstel komt, dat op 1 juli wordt gepresenteerd

Gids voor de werkplaatsen

Alle werkplaatsen hebben gids ontvangen met de loop van het traject er in. Ook staat daar in uitgelegd wat er van jullie wordt verwacht voor de Burgerraad van 1 juli. Download hier de gids.

Welke werkplaatsen zijn er gevormd?

De werkplaatsen zijn op basis van de voorstellen uit de Burgertop samengesteld. De 39 voorstellen zijn teruggebracht naar 11 werkplaatsen. Je treft hieronder een overzicht:

Werkplaats Werktitel Voorstellen die meegenomen zijn:
Werkplaats 1 Doorstroming en beweging voor iedereen bevorderen 1.0 Doorstomen naar doorstromen!
1.2 Doorstroming en beweging voor iedereen bevorderen
1.4 doorstroming stroomlijnen
Werkplaats 2 Lange termijn beleid uitvoeren ongeacht kleur coalitie 3.3 Herzie de regels en handhaaf die
5.1 Wonen morgen: duurzaam en compact!
5.3 Duurzaam, slim en efficiënt (ver)bouwen met en voor de (toekomstige) inwoners 
Werkplaats 3 Welzijn en leefbaarheid door en met groen 8.3 Groen moet je doen!
10.2 welzijn en leefbaarheid door en met groen
10.3 Een prominente plek voor gezonde ecosystemen in de besluitvorming over grond- en watergebruik.
Werkplaats 4 Gevarieerde woonvormen
Binnen een gemeenschap passend woning aanbod passend bij je levensfase
4.0 Diversiteit is samenbindend
4.1 Levenslang meebewegen
4.2 Diversiteit is de standaard In het beleid
Werkplaats 5 Jongeren 7.0 Winder app
7.1 Perspectief voor jongeren
7.2 Woon/adviespanel jongeren oprichten: mét jongeren besluiten, niet over!
7.3  Jongerenhuisvesting belangrijk onderdeel maken van huisvestingsbeleid 
Werkplaats 6 Diversiteit 1.1 Wonen naar keuze
4.3 Een veilige plek voor iedereen in flexibele woonvormen & soorten
5.2 Veel doegroeplgericht bouwen
Werkplaats 7 Wonen is een recht! 2.0  Betaalbaarheid vraagt om concessies en creativiteit
2.1 Zekerheid op een woning
2.2 Rechtvaardige en inclusieve regelgeving voor betaalbaar wonen
2.3 Goed wonen is een basisrecht en mag geen verdienmodel zijn
Werkplaats 8 Collectief, inclusief & groen wonen 6.0  Collectieve woonprojecten stimuleren en prioriteren
6.1 ollectieve wooninitiatieven: stimuleren en faciliteren
6.2 Coöperaties als woonoplossing
10.1 Kleinschaliger inclusiever groener wonen
Werkplaats 9 Samen naar een duurzame toekomst 8.2 Nieuwe en klimaatadaptieve woonconcepten door flexibele regels
9.0 Betrokkenheid is het fundament voor het realiseren van een gezonde woon- en leefomgeving
10.0 Samen naar bewust meer groen en puur, opdat wij als gast wonen in de natuur
Werkplaats 10 Wonen, we regelen het samen!  2.0 Meer ruimte door minder regels
3.0 Inzichtelijk en dienbare regelgeving
3.1 Regelgeving eenvoudig, met minder procedures in harmonie met mens en natuur
3.2 Regelruimte
8.0 Meer ruimte door minder regels! 
Werkplaats 11 Doelgericht en slim bouwen 1.7 Bouwen op vertrouwen
5.0 Slim en snel bouwen met nationale bouwtemplates
Wanneer is de G1000Wonen gestart?

Zaterdag 1 april is het Burgerberaad van start gegaan met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet het wonen van Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?

 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. De deelnemers aan het Burgerforum komen tussen de maanden april en juni drie keer een avond en een keer een hele zaterdag fysiek bij elkaar. Namelijk op:
 • Donderdag 13 april 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • Zaterdag 22 april 2023; 9:00 uur tot 16:00 uur (Inspiratie en informatiemarkt)
 • Donderdag 25 mei 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • Donderdag 8 juni 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 1 juli. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland.
Waar en wanneer vindt het Burgerberaad plaats?

Alle data op een rijtje:

 • Zaterdag 1 april gaan we van start met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet het wonen van Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?· Inloop is vanaf 9.15 uur en we starten om 10.00 uur en ronden om 16.00 uur af.  Deze bijeenkomst vind plaats in Sporthal Wormer te Wormer. 
 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. Alle bijeenkomsten van het Burgerforum vinden in de Stoomhal in Wormer plaats. 
  De deelnemers aan het Burgerforum komen tussen de maanden april en juni drie keer een avond en een keer een hele zaterdag fysiek bij elkaar. Namelijk op:
  • Donderdag 13 april 2023: 19:00 uur tot 22:00 uur
  • Zaterdag 22 april 2023: 9:00 uur tot 16:00 uur (Inspiratie en informatiemarkt)
  • Donderdag 25 mei 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
  • Donderdag 8 juni 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur·
 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 1 juli. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland.

Let op de locatie van 1 juli is in Zaandam! Namelijk: 

 • De Tulp 2
  Sportlaan 8
  1508 DZ Zaandam

  Vanaf 9.00 uur ben je welkom en kun je gebruik maken van een kopje thee of koffie. Het programma start om 9.30 uur.

  Als je alleen aan wilt sluiten bij de stemming verwachten we je om uiterlijk 14.30 uur. Laat ons dat wel even weten, anders rekenen we namelijk op je met de lunch.

Wie organiseert het Burgerberaad eigenlijk?

G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De stichting doet dit onder de voorwaarde dat geen van de partners uit het gebied zich bemoeit met het proces.  G1000.nu heeft geen belang in welke uitkomst dan ook en vindt het belangrijk om namens de burgers die mee doen onafhankelijk te kunnen functioneren.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die er op let dat het team van G1000.nu zich ook echt niet met de inhoud bemoeit. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Ik ben enthousiast en ik wil meedoen!

Helaas is de inschrijving inmiddels gesloten. Wil jij kennis en expertise delen op de inspiratie en informatiemarkt? Neem contact met ons op!

Wie kunnen er mee doen?

 • Inwoners van de regio
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans op deelname. Er is plaats voor 320* gelote inwoners (deze categorie is vol)
 • Vrije denkers
  Woon je in de regio, ben je 16 jaar of ouder, actief in de regio en nauw betrokken bij het onderwerp? Kun jij buiten bestaande kaders denken? Er is plek voor 40* vrije denkers. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. 
 • Ambtenaar/ beleidsmedewerker woningbouwcorporatie
  Ben je professioneel betrokken bij de regio als ambtenaar of ben je beleidsmedewerker bij een woningbouwcorporatie? Er is plek voor 20 deelnemers in deze categorie. 
 • politici
  Ben je politicus in de regio? Er is plek voor 20* politici. 
 • Werkgevers (bestuurder)
  Ben je als werkgever / bestuurder betrokken in de regio? Er is plek voor 40 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats.  
Hoe zijn de werkplaatsen gevormd?

De deelnemers hebben de 39 voorstellen uit de burgertop met elkaar ‘gematcht’. Ze zijn opzoek gegaan naar voorstellen die bij elkaar passen. Op basis daarvan zijn er 11 werkplaatsen gevormd. Er zijn 4 voorstellen uitgevallen. Dat betekend niet dat deze helemaal verloren zijn, maar dat er (nog) geen werkplaats is die zich met dit voorstel wil bezighouden. De groep heeft hier mee ingestemd. 

De werkplaatsen gaan proberen om tot 1 groot voorstel te komen. Het kan ook zijn dat zij meerdere kleine voorstellen maken. 

 

Over jouw deelname

Moet ik naar alle bijeenkomsten als ik ben ingeloot en mij heb aangemeld?

Nee. je geeft je op voor de Burgertop en de Burgerraad. Tijdens de Burgertop wordt bepaald wat er belangrijk is. En er wordt al aan eerste voorstellen gewerkt.

Tijdens de Burgerraad aan het einde worden er ook echt besluiten gemaakt wat er in het burgerakkoord moet komen.

Tijdens de tussenliggende burgerforumfase worden de voorstellen verder uitgewerkt. We willen natuurlijk graag dat alle deelnemers aan deze fase mee doen, maar dat is niet noodzakelijk.

Alle data op een rijtje:

 • Zaterdag 1 april gaan we van start met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet het wonen van Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?· Inloop is vanaf 9.15 uur en we starten om 10.00 uur en ronden om 16.00 uur af.  De bijeenkomst vind plaats in Sporthal Wormer te Wormer. 
       
 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. De deelnemers aan het Burgerforum komen tussen de maanden april en juni drie keer een avond en een keer een hele zaterdag fysiek bij elkaar. Namelijk op:
  • Donderdag 13 april 2023: 19:00 uur tot 22:00 uur
  • Zaterdag 22 april 2023: 9:00 uur tot 16:00 uur (Inspiratie en informatiemarkt)
  • Donderdag 25 mei 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
  • Donderdag 8 juni 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur·

    

 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 1 juli. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland.
Ik vind het best spannend om mee te doen.

Natuurlijk is het best spannend om naar zo’n dag te gaan met misschien wel 500 mensen die je niet kent. We starten de gesprekken in kleine groepen van 4. We weten uit ervaring dat je zeker niet de enige bent die het spannend vindt. Maar we zien dat de deelnemers die komen graag met elkaar in gesprek gaan en vaak een hele fijne dag hebben.

We spreken ook spelregels af hoe we met elkaar om gaan en er is professionele begeleiding.

Kan ik ook namens iemand anders mee doen of namens een belang?

Nee, dat kan niet. Je doet altijd op persoonlijke titel mee. Je gaat met elkaar in dialoog over wat jij belangrijk vindt. Natuurlijk neem je daarin je eigen persoonlijke ervaringen en kennis mee. Maar je hoeft geen belang te verdedigen. Je spreekt ook niet namens een achterban.  

Ik heb dieetwensen in verband met mijn geloofsovertuiging of een allergie

Bij je aanmelding kun je je dieetwensen doorgeven.

Ik heb hulp nodig om bij de locatie te komen

Bij je aanmelding kun je aangeven hoe je van plan bent om naar de locatie te komen en of je eventueel assistentie nodig hebt.

Alle deelnemers ontvangen ook een link naar een online carpoolbord. Daar kun je aangeven of je graag mee wilt rijden, of juist nog een plekje in de auto over hebt! 

Ik heb een beperking en mogelijk assistentie nodig

Bij je aanmelding kun je aangeven of je een beperking hebt en waar je eventueel assistentie voor nodig hebt. Je kunt ook altijd iemand meenemen. 

Heb je bijvoorbeeld een hulp hond mee dan is dat geen probleem. 

Heb je bijvoorbeeld autisme en een rustruimte nodig gedurende de bijeenkomst? Geef dat aan bij je aanmelding. 

De stappen

© G1000Wonen Zaanstreek-Waterland 2024

Doorstroming

Print Friendly, PDF & Email