Alles over de Burgerraad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland

“Zaterdag 1 juli bepalen de deelnemers van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland samen wat er in het Burgerakkoord komt. Die bijeenkomst noemen we de Burgerraad.”

Wat gebeurt er bij de Burgerraad?

 

 

Sinds de Burgertop op 1 april zijn de deelnemers van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland druk geweest de voorstellen uit te werken. Ze hebben zich in Werkplaatsen georganiseerd. Elke Werkplaats presenteert op de Burgerraad één voorstel.
Om beurten presenteren de Werkplaatsen hun voorstellen in ongeveer vijf minuten. Ze maken ook duidelijk over welke ‘beslispunten’ de deelnemers gaan stemmen. Een panel stelt vragen en ook is er ruimte voor vragen uit de zaal.

Als alle presentaties zijn geweest, dan begint de stemming. Iedereen die heeft meegedaan aan de Burgertop heeft stemrecht. Per voorstel komen de beslispunten één voor één aan de orde. Stemt de meerderheid van de deelnemers vóór een beslispunt, dan komt het in het Burgerakkoord.
Het Burgerakkoord Wonen Zaanstreek-Waterland is de uitkomst van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland over het vraagstuk ‘Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit’? Het wordt door de deelnemers ondertekend en overhandigd aan de betrokken gemeentes en de partners van het Burgerberaad.
Iedereen is welkom om op 8 juli aanwezig te zijn als toeschouwer. Je kunt je hier opgeven.

Programma voor de dag:

 

 

09:00 – Inloop, koffie en thee

09:30 – Welkom + dialoog in het G1000Café

10:00 – Presentaties van de voorstellen (incl. lunchpauze)

15:00 – Burgerraad: stemmen over de voorstellen

16:30 – Vaststellen Burgerakkoord

16:40 – Ondertekening en overhandiging

17:00 – Toast en borrel

© G1000Wonen Zaanstreek-Waterland 2024

Doorstroming

Print Friendly, PDF & Email