Privacybeleid

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij dat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens op onze website; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Stichting G1000nu, gevestigd te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website Deelnemen.nu en voor de gegevens opgeslagen in Mailchimp zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Mirjam de Pagter, mirjam@g1000.nu of info@g1000.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken via Deelnemen.nu
G1000nu verwerkt uw persoonsgegevens in Deelnemen.nu omdat u mee wilt doen aan een evenement, zoals een G1000, streekconferentie, Burgertop of burgerraad.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via deelnemen.nu:
– Voor- en achternaam
– Type deelnemer
– Organisatie (indien van toepassing)
– E-mailadres
– Postcode (op wijkniveau)
– Huisadres indien emailadres niet beschikbaar is
– Telefoonnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken via Mailchimp
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die G1000nu verwerkt via Mailchimp:
Voor- en achternaam
– Type deelnemer
– Organisatie (indien van toepassing)
– E-mailadres

Daarnaast verwerken wij gegevens over IP-adres, algemene statistieken rondom het lezen van berichten, internetbrowser en apparaattype. Deze gegevens worden enkel geraadpleegd indien er een dringend bericht u niet dreigt bereiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken op Deelnemen.nu
G1000nu verwerkt uw persoonsgegevens in Deelnemen.nu voor de volgende doelen:
– U berichten over de details van de bijeenkomst.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig in het kader van het evenement.
– U van een juiste badge te kunnen voorzien die nodig is voor het programma.
– U de mogelijkheid te geven de gegevens in te zien en hierop wijzigingen door te geven

Hoe lang worden uw persoonsgegevens op Deelnemen.nu bewaard?
De Stichting bewaart uw gegevens gedurende de loop van het evenement. Uiterlijk 4 maanden na het nemen van het burgerbesluit worden uw gegevens verwijdert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken op Mailchimp
G1000nu heeft een standaard overeenkomst met Mailchimp omtrent de verwerking van uw gegevens. De gegevens in mailchimp worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws algemeen rondom de G1000. U ontvangt ongeveer 6 maal per jaar een nieuwsbrief. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens in Mailchimp?
Zolang u zich niet afmeldt voor het ontvangen van berichten uit mailchimp bewaren we uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
G1000nu verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het project. Zoals het printen van badges. Daarbij wordt alleen de relevante informatie gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken voor G1000.nu en Deelnemen.nu
G1000nu gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan G1000.nu of Deelnemen.nu wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan het functioneren van deelnemen.nu en het gebruiksgemak verminderen.

Google Analytics– We gebruiken google analyticscookies– We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;– de laaste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd;– We hebben gegevens delen uitgezet;– We gebruiken geen andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website
U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: mirjam@g1000.nu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.
 
G1000nu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website
Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: mirjam@g1000.nu.

Print Friendly, PDF & Email