BURGERFORUM

Het Burgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland bestaat uit 3 fasen. De eerste fase was de Burgertop. Deze stond in het teken van kennismaken en het maken van een agenda voor de rest van het beraad.

De tweede fase is het Burgerforum. Tijdens diverse bijeenkomsten werken we de agenda en voorstellen uit de Burgertop verder uit.

WERKATELIER 25 MEI EN 8 JUNI

Op 25 mei zijn de deelnemers weer bij elkaar gekomen. Zij hebben verder gewerkt aan hun voorstellen. Benieuwd? Volg hier het werk van de werkplaatsen. 

Ook hebben zij input geleverd voor een raadpleging die in de regio plaats vindt. In deze raadpleging wordt de rest van de inwoners van de regio gevraagd wat zij van de toekomst voor het wonen in de Zaanstreek-Waterland vinden. Deze raadpleging kan tot 6 juni ingevuld worden. De deelnemers kunnen op deze manier de uitkomsten in het werkatelier van 8 juni verwerken.

Woon jij in de regio en wil je mee doen aan de raadpleging? Dat kan! Je leest er hier meer over.

Inspiratiemarkt – 22 april

Tijdens de Kick-off hebben de deelnemers aangegeven wie zij graag wilden spreken op de Informatie- en inspiratiemarkt. In 4 gespreksrondes zijn de deelnemers in gesprek gegaan met de Inspiratoren. Dit waren experts op diverse gebieden. Daarnaast was er een informatiemarkt. Daar kregen informanten uit het gebied zelf om hun kennis te delen over de regio.

Het laatste gedeelte van de dag hebben de werkplaatsen met elkaar ervaringen uitgewisseled en verder gewerkt aan hun voorstellen.

Inspiratoren die meededen aan het inspiratiecarrousel

Kick-off – 13 april

Door de deelnemers zijn de 39 voorstellen uit de Burgertop verdeeld over 11 werkplaatsen. Na 22 april krijgen alle werkplaatsen een plekje op deze website en kun je hun werk volgen.  Een overzicht van de werkplaatsen:

 

Werkplaats Werktitel Voorstellen die meegenomen zijn:
Werkplaats 1 Doorstroming en beweging voor iedereen bevorderen 1.0 Doorstomen naar doorstromen!
1.2 Doorstroming en beweging voor iedereen bevorderen
1.4 doorstroming stroomlijnen
Werkplaats 2 Lange termijn beleid uitvoeren ongeacht kleur coalitie 3.3 Herzie de regels en handhaaf die
5.1 Wonen morgen: duurzaam en compact!
5.3 Duurzaam, slim en efficiënt (ver)bouwen met en voor de (toekomstige) inwoners
Werkplaats 3 Welzijn en leefbaarheid door en met groen 8.3 Groen moet je doen!
10.2 welzijn en leefbaarheid door en met groen
10.3 Een prominente plek voor gezonde ecosystemen in de besluitvorming over grond- en watergebruik.
Werkplaats 4 Gevarieerde woonvormen
Binnen een gemeenschap passend woning aanbod passend bij je levensfase
4.0 Diversiteit is samenbindend
4.1 Levenslang meebewegen
4.2 Diversiteit is de standaard In het beleid
Werkplaats 5 Jongeren 7.0 Winder app
7.1 Perspectief voor jongeren
7.2 Woon/adviespanel jongeren oprichten: mét jongeren besluiten, niet over!
7.3  Jongerenhuisvesting belangrijk onderdeel maken van huisvestingsbeleid
Werkplaats 6 Diversiteit 1.1 Wonen naar keuze
4.3 Een veilige plek voor iedereen in flexibele woonvormen & soorten
5.2 Veel doegroeplgericht bouwen
Werkplaats 7 Wonen is een recht! 2.0  Betaalbaarheid vraagt om concessies en creativiteit
2.1 Zekerheid op een woning
2.2 Rechtvaardige en inclusieve regelgeving voor betaalbaar wonen
2.3 Goed wonen is een basisrecht en mag geen verdienmodel zijn
Werkplaats 8 Collectief, inclusief & groen wonen 6.0  Collectieve woonprojecten stimuleren en prioriteren
6.1 ollectieve wooninitiatieven: stimuleren en faciliteren
6.2 Coöperaties als woonoplossing
10.1 Kleinschaliger inclusiever groener wonen
Werkplaats 9 Samen naar een duurzame toekomst 8.2 Nieuwe en klimaatadaptieve woonconcepten door flexibele regels
9.0 Betrokkenheid is het fundament voor het realiseren van een gezonde woon- en leefomgeving
10.0 Samen naar bewust meer groen en puur, opdat wij als gast wonen in de natuur
Werkplaats 10 Wonen, we regelen het samen! 2.0 Meer ruimte door minder regels
3.0 Inzichtelijk en dienbare regelgeving
3.1 Regelgeving eenvoudig, met minder procedures in harmonie met mens en natuur
3.2 Regelruimte
8.0 Meer ruimte door minder regels!
Werkplaats 11 Doelgericht en slim bouwen 1.7 Bouwen op vertrouwen
5.0 Slim en snel bouwen met nationale bouwtemplates

De voorstellen uit de Burgertop van 1 april 

De voorstellen zijn hieronder online terug te kijken en te downloaden als PDF. 

Wanneer je op een link klikt opent deze in een nieuw tabblad. 

 

Thema 2: Betaalbaar

2.0 Betaalbaarheid vraagt om concessies en creativiteit
2.2 Rechtvaardige en inclusieve regelgeving voor betaalbaar wonen
2.3 Goed wonen is een basisrecht en mag geen verdienmodel zijn

Thema 3: Regelgeving

3.0 Inzichtelijk en dienbare regelgeving
3.1 Regelgeving eenvoudig, met minder procedures in harmonie met mens en natuur
3.3 Herzie de regels en handhaaf die

Thema 4: Diversiteit

4.2 Diversiteit is de standaard in het beleid
4.3 Een veilige plek voor iedereen in flexibele woonvormen en -soorten

Thema 5: Bouwen/duurzaamheid

5.0 Slim en snel bouwen met nationale bouwtemplates
5.1 Wonen morgen: duurzaam en compact!
5.3 Duurzaam, slim en efficiënt (ver)bouwen met en voor de (toekomstige) inwoners

Thema 6: Collectiviteit

6.0 Collectieve woonprojecten stimuleren en prioriteren
6.1 Collectieve wooninitiatieven: stimuleren en faciliteren

Thema 7: Jongeren

7.2 Woon/adviespanel jongeren oprichten: mét jongeren besluiten, niet over!
7.3 Jongerenhuisvesting belangrijk onderdeel maken van huisvestingsbeleid

Thema 8: Flexibiliteit

8.2 Nieuwe en klimaatadaptieve woonconcepten door flexibele regels

Thema 9: Betrokkenheid

9.0 Betrokkenheid is het fundament voor het realiseren van een gezonde woon- en leefomgeving
9.1 Samen, met wederzijds begrip voor de lange termijn, draagvlak creëren!

Thema 10: Groen/leefbaarheid

8.3 Groen moet je doen! (deze tafel was extra voor thema 10)
10.0 Samen naar bewust meer groen en puur, opdat wij als gast wonen in de natuur
10.1 Kleinschaliger inclusiever groener wonen
10.2 Welzijn en leefbaarheid door en met groen
10.3 Een prominente plek voor gezonde ecosystemen in de besluitvorming over grond- en watergebruik.

De resultaten van de Burgertop

Tijdens de Burgertop op 1 april hebben ruim 330 inwoners met elkaar gesproken over de toekomst van het wonen in Zaanstreek-Waterland.

Samen hebben zij de thema’s bepaald die voor hen het belangrijkst zijn. Dit zijn de thema’s waar vervolgens over is doorgewerkt:
1. Doorstroming
2. Betaalbaar
3. Regelgeving
4. Diversiteit
5. Bouwen / duurzaamheid
6. Collectiviteit
7. Jongeren
8. Flexibiliteit
9. Betrokkenheid
10. Groen / leefbaarheid

Vervolgens zijn er op basis van deze thema’s 39 voorstellen gemaakt. Die staan onderaan deze pagina.

DE TOP 39

Aan het einde van de dag is er een peiling gedaan om te bepalen welke voorstellen de inwoners het meest belangrijk vinden. Daar is de volgende top 39 uitgekomen. De deelnemers die zich hebben aangemeld voor het Burgerforum gaan nu aan de slag met deze voorstellen. Zij verwerken de input tot concrete voorstellen en adviezen.

Tijdens het Burgerforum kunnen deelnemers de hulp inroepen van deskundigen. Ook hebben ze een informatieboek met informatie die betrekking heeft op wonen in de regio Zaanstreek-Waterland.

Bekijk hier de top 39

1.    Doorstroming en beweging voor iedereen bevorderen (1.2)
2.    Wonen morgen: duurzaam en compact! (5.1)
3.    Een prominente plek voor gezonde ecosystemen in de besluitvorming over grond- en watergebruik. (10.3)
4.    levenslang meebewegen (4.1)
5.    Winder app (7.0)
6.    welzijn en leefbaarheid door en met groen (10.2)
7.    Zekerheid op een woning (2.1)
8.    Collectieve wooninitiatieven: stimuleren en faciliteren (6.1)
9.    Samen naar bewust meer groen en puur, opdat wij als gast wonen in de natuur (10.0)
10.    Doorstomen naar doorstromen! (1.0)
11.    doorstroming stroomlijnen (1.4)
12.    Nieuwe en klimaatadaptieve woonconcepten door flexibele regels (8.2)
13.    Betaalbaarheid vraagt om concessies en creativiteit (2.0)
14.    Jongerenhuisvesting belangrijk onderdeel maken van huisvestingsbeleid (7.3)
15.    Slim en snel bouwen met nationale bouwtemplates (5.0)
16.    Rechtvaardige en inclusieve regelgeving voor betaalbaar wonen (2.2)
17.    Regelruimte (3.2)
18.    Regelgeving eenvoudig, met minder procedures in harmonie met mens en natuur (3.1)
19.    Goed wonen is een basisrecht en mag geen verdienmodel zijn (2.3)
20.    Betrokkenheid komt van beide kanten (9.2)
21.    Wonen naar keuze (1.1)
22.    Collectieve woonprojecten stimuleren en prioriteren (6.0)
23.    Coöperaties als woonoplossing (6.2)
24.    Diversiteit is de standaard in het beleid (4.2)
25.    Veel doelgroepgericht bouwen (5.2)
26.    Woon/adviespanel jongeren oprichten: mét jongeren besluiten, niet over! (7.2)
27.    Meer ruimte door minder regels! (8.0)
28.    Betrokkenheid is het fundament voor het realiseren van een gezonde woon- en leefomgeving (9.0)
29.    Kleinschaliger inclusiever groener wonen (10.1)
30.    Perspectief voor jongeren (7.1)
31.    Herzie de regels en handhaaf die (3.3)
32.    Roeien met de doorstroming mee! (1.3)
33.    Duurzaam, slim en efficiënt (ver)bouwen met en voor de (toekomstige) inwoners (5.3)
34.    Bouwen op vertrouwen (1.7)
35.    Samen, met wederzijds begrip voor de lange termijn, draagvlak creëren! (9.1)
36.    Groen moet je doen ! (8.3)
37.    Inzichtelijk en dienbare regelgeving (3.0)
38.    Diversiteit is samenbindend (4.0)
39.    een veilige plek voor iedereen in flexibele woonvormen en -soorten (4.3)

© G1000Wonen Zaanstreek-Waterland 2024

Doorstroming

Print Friendly, PDF & Email