Over de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland

Tijdens het Burgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland zijn op 1 april 330 inwoners in gesprek gegaan over de toekomst van het wonen in Zaanstreek-Waterland

Met elkaar zijn zij opzoek gegaan naar wat zij samen belangrijk vinden. Zo ontstaat er een totaal idee over het wonen in de regio in de toekomst. Nu we de eerste ideeën hebben bepalen we op 13 april welke experts we willen uitnodigen voor de informatie- en inspiratiemarkt op 22 april. Maar ook ervaringsdeskundige en andere personen die ons kunnen inspireren komen naar de markt op 22 april. Daarna komen we nog diverse keren samen. 

Vervolgens besluiten we op 1 juli samen wat de beste oplossingen zijn. Die oplossingen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de Wooncoalitie met het verzoek dit akkoord uit te voeren en op te nemen in beleid. Maar er zitten vast ook oplossingen tussen waar we zelf mee aan de slag willen. Bekijk hieronder het hele proces van het Burgerberaad.

Kijk onderaan deze pagina voor de veelgestelde vragen.

Het proces

BURGERBERAAD

Een G1000 Burgerberaad is een samenwerking van de hele samenleving (gemeenschap): gelote inwoners, werkgevers/professionals en overheid (ambtenaren en politici). We gaan uit van maximaal 500 deelnemers in totaal, waarbij de gelote burgers de grootste groep vormen.

LOTING EN DEELNEMERS
Per gemeente worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen. Dit gebeurt door middel van loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen en ontstaat er een diverse groep deelnemers. Gelote inwoners hebben een brief ontvangen met de uitnodiging. Overige deelnemers bestaan uit ambtenaren, politici, werkgevers/professionals en vrijdenkers.

1. BURGERTOP
Er wordt gestart met een Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Met elkaar gaan we opzoek naar wat we samen belangrijk vinden op het gebied van wonen. Daarover gaan we met elkaar in gesprek en doorlopen we samen een proces om tot een agenda te komen en ideeën te beschrijven.

2. BURGERFORUM
We werken in de maanden na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen. De groepen worden begeleid door facilitatoren en schrijvers. We komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De werkplaatsen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren. Maar we kunnen ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen. De rest van de regio kan betrokken worden via een online forum.

3. BURGERRAAD
Voor de Burgerraad komen alle 500 deelnemers van de Burgertop nogmaals bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt. We gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen we over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Toekomst Wonen Zaanstreek-Waterland. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de 29 partners van de G1000Wonen, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

MONITOR/KLANKBORDGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers van de Burgerraad een Monitor/Klankbordgroep aan. Deze groep van deelnemers treedt na de Burgerraad op als gesprekspartner en kan door de overheid of partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Veelgestelde vragen over het proces

Wanneer gaat de G1000Wonen van start?

Zaterdag 1 april gaan we van start met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet het wonen van Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?

 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. De deelnemers aan het Burgerforum komen tussen de maanden april en juni drie keer een avond en een keer een hele zaterdag fysiek bij elkaar. Namelijk op:
 • Donderdag 13 april 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • Zaterdag 22 april 2023; 9:00 uur tot 16:00 uur (Inspiratie en informatiemarkt)
 • Donderdag 25 mei 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • Donderdag 8 juni 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 1 juli. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland.
Waar en wanneer vindt het Burgerberaad plaats?

Alle data op een rijtje:

 • Zaterdag 1 april gaan we van start met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet het wonen van Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?· Inloop is vanaf 9.15 uur en we starten om 10.00 uur en ronden om 16.00 uur af.  Deze bijeenkomst vind plaats in Sporthal Wormer te Wormer. 
       
 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. Alle bijeenkomsten van het Burgerforum vinden in de Stoomhal in Worm plaats. 
  De deelnemers aan het Burgerforum komen tussen de maanden april en juni drie keer een avond en een keer een hele zaterdag fysiek bij elkaar. Namelijk op:
  • Donderdag 13 april 2023: 19:00 uur tot 22:00 uur
  • Zaterdag 22 april 2023: 9:00 uur tot 16:00 uur (Inspiratie en informatiemarkt)
  • Donderdag 25 mei 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur
  • Donderdag 8 juni 2023; 19:00 uur tot 22:00 uur·

    

 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 1 juli. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan alle partners van de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland. De locatie is nog niet bekend. 
Hoeveel mensen kunnen er mee doen aan de G1000?

Er kunnen 500 deelnemers mee doen. Er zijn 320 plekken voor gelote inwoners. Deze categorie is vol.  

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De stichting doet dit onder de voorwaarde dat geen van de partners uit het gebied zich bemoeit met het proces.  G1000.nu heeft geen belang in welke uitkomst dan ook en vindt het belangrijk om namens de burgers die mee doen onafhankelijk te kunnen functioneren.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die er op let dat het team van G1000.nu zich ook echt niet met de inhoud bemoeit. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Ik ben enthousiast en ik wil meedoen!

Helaas is de inschrijving inmiddels gesloten. Wil jij kennis en expertise delen op de inspiratie en informatiemarkt? Neem contact met ons op!

Wie kunnen er mee doen?

 • Inwoners van de regio
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans op deelname. Er is plaats voor 320* gelote inwoners (deze categorie is vol)
 • Vrije denkers
  Woon je in de regio, ben je 16 jaar of ouder, actief in de regio en nauw betrokken bij het onderwerp? Kun jij buiten bestaande kaders denken? Dan kun je je aanmelden als vrijdenker. Er is plek voor 40* vrije denkers. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. Aanmelden kan nog tot 27 maart. 
 • Ambtenaar/ beleidsmedewerker woningbouwcorporatie
  Ben je professioneel betrokken bij de regio als ambtenaar of ben je beleidsmedewerker bij een woningbouwcorporatie? Meld je aan. Er is plek voor 20 deelnemers in deze categorie. Aanmelden kan nog tot 27 maart. 
 • politici
  Ben je politicus in de regio? Dan kun je je aanmelden. Er is plek voor 20* politici. Aanmelden kan nog tot 27 maart. 
 • Werkgevers (bestuurder)
  Ben je als werkgever / bestuurder betrokken in de regio? Dan kun je je aanmelden. Er is plek voor 40 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats.  Aanmelden kan nog tot 27 maart. 
Hoe lang duurt de G1000Wonen?

Het hele proces duurt een aantal maanden vanaf de start van de Burgertop. We zijn natuurlijk al veel langer bezig met alle voorbereidingen en het verzamelen van partners. 

Op 1 april gaan we echt van start met de burgertop op 1 juli 2023 ronden we het Burgerberaad af om tot een burgerakkoord te komen.

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 burgerberaad is een beraad dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten van gelote inwoners. amen met ambtenaren, politici en werkgevers/professionals gaan zij met elkaar in gesprek (dialoog). Een Burgerberaad geeft burgers zeggenschap over belangrijke onderwerpen.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot bruikbare oplossingen. De dialoog (het gesprek) staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen over uitgebreide informatie beschikken en zich gedurende het proces laten informeren door experts.

Waarom wordt de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland georganiseerd?

De regio Zaanstreek-Waterland heeft de langste wachttijd van Nederland voor een sociale huurwoning! Prijzen van koopwoningen blijven stijgen. De vraag is waar we de ruimte vinden om aan alle woonvragen in te vullen.

Een ingewikkeld vraagstuk, waar geen kant en klaar antwoord op is. Daarom willen woningcorporaties en gemeenten een gesprek van inwoners met elkaar organiseren met als centrale vraag:

‘Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?’

Met als doel om samen de bouwstenen voor een visie en concrete voorstellen te maken.

Maar dat doen de inwoners natuurlijk niet voor niks. Al 27 partijen hebben gezegd ook iets met de uitkomsten te willen doen. Bekijk hier wie dat zijn. 

Welke gemeenten vallen er onder de regio Zaanstreek-Waterland?

De regio bestaat uit zeven gemeenten: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend (onlangs gefuseerd met gemeente Beemster), Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland?

De initiatiefgroep bestaat uit de woningcorporaties die actief zijn in het gebied: Parteon, Wooncompagnie, Intermaris, ZVH, Wormer Wonen en Rochdale. Samen met de gemeenten in het gebied maken zij de G1000Wonen mogelijk. Ook allerlei marktpartijen sluiten zich aan bij het initiatief klik hier voor de actuele stand.

Wat is de Wooncoalitie Zaanstreek-Waterland?

De Wooncoalitie bestaat naast woningcorporaties en gemeenten uit marktpartijen en andere organisaties die actief of betrokken zijn bij het wonen in Zaanstreek-Waterland. Potentiële partners worden tijdens de kwartiermakersfase uitgenodigd partner te worden van het initiatief en zo deel te nemen aan de Wooncoalitie. Een partner beloofd:

 • De onafhankelijkheid van het proces te respecteren.
 • De uitkomst in de vorm van het Burgerakkoord te helpen realiseren dan wel, indien van toepassing, om te zetten in beleid.

Of publiekelijk te verantwoorden waarom zij ervoor kiezen om af te wijken van één of meerdere onderdelen van het Burgerakkoord.

Misschien wil mijn organisatie wel partner worden. Hoe doe ik dat?

Dat is fijn! Neem contact met ons op om dit te bespreken. 

Waarom wordt er met loting gewerkt?

Het is helaas niet mogelijk om alle inwoners van de regio te laten deelnemen aan een burgerberaad. Daarom hebben we gekozen voor 500 deelnemers. Om iedereen een kans te geven werken we daarom met loting. Ingelote burgers krijgen rond 9 februari een persoonlijke uitnodiging in de bus en kunnen zich met een unieke code aanmelden.

Tweede loting

Als we meer dan 320 aanmeldingen ontvangen wordt onder de aanmeldingen een tweede loting uitgevoerd. We zorgen er dan ook voor dat we een zo divers mogelijke groep in de zaal hebben. Dat betekent dat we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er net zoveel mannen als vrouwen mee doen, mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus en mensen met een huurhuis of koophuis.

Hoe is de verdeling over de regio's?

Alle inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland vanaf 16 jaar maken kans om ingeloot te worden.

De gemeenten Purmerend, Wormerland, Zaanstad en Edam-Volendam hebben de loting uitgevoerd voor hun inwoners en hebben ieder 2000 inwoners ingeloot.

Omdat voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Waterland dat niet mogelijk was is daar op adres ingeloot. Daarom zijn daar 3000 huishoudens ingeloot. Omdat we uit ervaring weten dat we daar minder reacties op krijgen dan op een persoonlijke uitnodiging.

Bij de tweede loting wordt ook op de verdeling in de regio gelet. Zodat een van de 7 gemeenten niet wordt overgeslagen, of juist met veel te veel inwoners aanwezig is.

Waarom wordt er niet op basis van inwoneraantal geloot?

Omdat de verhouding tussen het aantal inwoners en de grondoppervlakte per gemeente niet hetzelfde is. De partners vinden het belangrijk dat ook de inwoners van minder stedelijke gebieden de kans krijgen om zich te laten horen. Als we zouden loten op basis van inwoneraantal per gemeente dan komt het grootste deel van de deelnemers uit stedelijk gebied.  En dat is geen representatieve afspiegeling van de hele regio.

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over wonen?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei  onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

© G1000Wonen Zaanstreek-Waterland 2024

Doorstroming

Print Friendly, PDF & Email