AMBASSADEURS

Deze mensen steunen G1000Zaanstreek-Waterland. Steun jij dit ook?

BESTUURDERS & POLITICI

Trees Lamers

Trees Lamers

Politicus gemeente Purmerend

Ik steun het Burgerberaad van G1000 Zaanstreek Waterland omdat ik waarde hecht aan samenwerking, dialoog en verdieping van burgers met elkaar en betrokkenen in het thema Wonen.

Harry Platte

Harry Platte

Directeur-bestuurder bij Parteon

“Als woningcorporatie hebben enorme ambities! We moeten woningen bijbouwen, maar hebben daarbij rekening te houden met veel verschillende belangen en maatschappelijke problemen. Denk aan klimaatverandering, de stikstof crisis, beperkte grondlocaties. Wij als professionele partijen (corporaties, gemeenten en provincies) lopen vast in al deze op elkaar inwerkende dossiers. Vandaar de vraag aan de burger: wat vinden zij het belangrijkst als het gaat om de toekomst van wonen?”

Cees Tip

Cees Tip

Bestuurder bij Intermaris

"Wij zijn allemaal expert in het wonen en samenleven. Want iedereen doet dat. Nu we in een wooncrisis zijn beland, is het niet meer dan logisch dat de expertise van ons allemaal wordt aangesproken. Ik ben ervan overtuigd dat een burgerberaad de woonagenda scherp kan stellen, goede afwegingen kan maken en met adviezen zal komen die taboes doorbreken. Want doorbraken zijn nodig in deze wooncrisis!"

Jordi Albers

Jordi Albers

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Purmerend

"Ik steun de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland aangezien dit een goede kans is om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen."

Piet van Huizen

Piet van Huizen

Politicus Purmerend

Door de inwoners dichter bij het beleid te brengen, bestrijd je het populisme!

HUURDERSVERENIGINGEN

Adi van Esch

Adi van Esch

Voorzitter a.i./secretaris bij InterWhere

"Hoe mooi is het, dat de burgers (zonder aanzien des persoons) daadwerkelijk mee kunnen praten over de komende woningbouw die zal moeten plaatsvinden in de regio."

BURGERS

Thomas Möhring​

Thomas Möhring​

"De maatschappelijke vraagtukken zijn enorm. Of het nu gaat om klimaatverandering, stikstof om de wooncrisis. Het raakt mijn vrienden, familie, buren en mijzelf. Het is zo belangrijk dat we, als burgers, samen oplossingen verzinnen voor deze vraagstukken. Welke keuzes kunnen gemeenten, woningcorporaties, inwoners en andere partijen maken? Supermooi dat in Zaanstreek-Waterland een burgerberaad komt om hier samen mee aan de slag te gaan.

Nina van Aalst

Nina van Aalst

Kunstenaar

"Pas als we gehoord worden en goed naar elkaar luisteren, komen er nieuwe ideeën en oplossingen daaruit voort.
Ik wil mij inzetten om meer mensen in de Zaan met elkaar in contact te brengen."

PROJECTTEAM

Anne van der Meer

Anne van der Meer

Deelnemerscommunicatie Stichting G1000.nu

Het is de hoogste tijd dat de samenleving mee kan praten en mee kan beslissen over ingewikkelde onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat iedereen aan tafel kan zitten en gehoord wordt. Ook de mensen voor wie er drempels zijn om mee te praten. Voor de Stichting G1000.nu ondersteun ik het team met het onderhouden van contact met de deelnemers van diverse burgerberaden.

Mirjam de Pagter

Mirjam de Pagter

Projectcoordinator Stichting G1000

"Als projectcoördinator en adviseur bij de Stichting G1000.nu word ik iedere bijeenkomst weer geraakt door de positieve energie van de deelnemers en de bereidheid om er samen uit te komen. Het thema wonen is precies zo'n complex vraagstuk dat er om vraagt om met elkaar over in dialoog te gaan. Geweldig dat er inmiddels zoveel partners in de regio Zaanstreek-Waterland daar hetzelfde over denken en dat we dit vraagstuk regionaal kunnen oppakken in het Burgerberaad."

Eeke van der Wal

Eeke van der Wal

Projectleider, Parteon

“Burgers voelen zich steeds minder gehoord door professionals en de politiek. Dat is een probleem en dat moet anders! We praten te vaak over en niet mét bewoners. En dat is gek. Al helemaal als we het over wonen hebben. Want het zijn de bewoners die weten hoe het is om ergens te wonen. Die zien waar kansen liggen en hoe het anders kan. Laten we uit die kracht en kennis putten!”

Edy Klaassen

Edy Klaassen

Senior communicatieadviseur, Intermaris

"Iedereen heeft een thuis nodig. Helaas is dat niet voor iedereen haalbaar, want kansen en mogelijkheden zijn ongelijk verdeeld. En dat is een probleem dat in de toekomst alleen maar groter wordt. Ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Met z’n allen, voor iedereen. Door te luisteren naar stemmen die anders niet gehoord worden. En samen te werken aan oplossingen die het verschil kunnen maken."

Jentel Daniecke

Jentel Daniecke

Ondersteuner logistiek, Stichting G1000

"Door in gesprek te blijven met elkaar kunnen wij elkaar gaan begrijpen en onze eigen kaders verbreden. Met elkaar verandering tot stand brengen; daar zet ik mij voor in bij G1000Wonen Zaanstreek-Waterland."

Jurre Terhorst

Jurre Terhorst

Strategisch adviseur, Intermaris

"De wooncrisis is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Het onderwerp is simpelweg te belangrijk om alleen aan de politiek over te laten. Daarom ben ik heel blij dat we met dit initiatief, G1000Zaanstreek-Waterland, de mensen om wie het gaat, de bewoners, aan het woord kunnen laten."

WIL JE OOK OP DE LIJST VAN AMBASSADEURS?

© G1000Wonen Zaanstreek-Waterland 2024

Doorstroming

Print Friendly, PDF & Email