Harry Platte

Directeur-bestuurder bij Parteon

“Als woningcorporatie hebben we enorme ambities! We moeten woningen bijbouwen, maar hebben daarbij rekening te houden met veel verschillende belangen en maatschappelijke problemen. Denk aan klimaatverandering, de stikstofcrisis, beperkte grondlocaties. Wij als professionele partijen (corporaties, gemeenten en provincies) lopen vast in al deze op elkaar inwerkende dossiers. Vandaar de vraag aan de burger: wat vinden zij het belangrijkst als het gaat om de toekomst van wonen?”

Print Friendly, PDF & Email