Op zaterdag 1 juli nam de Wooncoalitie het Burgerakoord ‘Wonen in Zaanstreek-Waterland’ in ontvangst uit handen van verschillende inwoners uit de regio. Het Burgerakkoord is het resultaat van het Burgerberaad Wonen in Zaanstreek-Waterland.

De Burgertop
Begin dit jaar ontvingen 14.000 inwoners van Zaanstreek-Waterland een uitnodiging om deel te nemen aan het Burgerberaad over de toekomst van wonen in de regio. Meer dan 300 inwoners namen deze uitnodiging aan. Zij waren aanwezig bij de start van het Burgerberaad: De Burgertop op 1 april. Daar bepaalden zij met elkaar de belangrijkste thema’s. Variërend van ‘doorstroming’ en ‘betaalbaarheid’ tot ‘diversiteit’ en ‘duurzaamheid’.

Belangrijke thema’s vertalen naar voorstellen
Vervolgens ging een deel van deze inwoners de afgelopen drie maanden aan de slag met deze thema’s. Zij werkten voorstellen uit met beslispunten. Een flinke klus, waar behoorlijk wat tijd en energie in ging zitten, maar “de inspanning meer dan waard” aldus een van de deelnemers. Afgelopen zaterdag werd hun harde werk zichtbaar voor alle deelnemers aan het Burgerberaad. De negen voorstellen werden gepresenteerd aan alle deelnemers. Verschillende panels, bestaande uit onder andere wethouders, bestuurders, burgers, ambtenaren en experts, kregen de kans om vragen te stellen. Dat waren soms pittige vragen. Want natuurlijk is het goed als er duurzamer wordt gebouwd, maar hoe bekostig je dat? En doorstroming helpt tegen de woningnood, maar hoe verleid je mensen om te gaan verhuizen uit hun vertrouwde omgeving? Daar kwamen mooie dialogen uit voort en nog vaker het besef dat de inwoners zelf meer dan bereid zijn om bij te dragen aan een fijne woonplek voor iedereen. Dat bleek ook uit de stemronde. Waarin de beslispunten die een meerderheid van de stemmen behaalden werden opgenomen in het Burgerakkoord. Zo werden de punten om jongeren sneller aan geschikte woonruimte te helpen en meer mogelijkheden voor collectieve woonvormen vrijwel unaniem aangenomen.

De Wooncoalitie aan zet
Nu is het aan de Wooncoalitie, bestaande uit gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden om de inhoud van het Burgerakkoord uit te voeren. Door zich te verbinden aan deze Burgerberaad zijn zij verplicht om de punten uit het akkoord serieus te nemen. Door het te verwerken in beleid, om te zetten in actie of publiekelijk te verantwoorden waarom bepaalde punten niet uitgevoerd kunnen worden. Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, richten de deelnemers van de Burgerraad een Klankbordgroep op. Deze groep van deelnemers treedt na de Burgerraad op als gesprekspartner en kan door de overheid of partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord. Het volledige Burgerakkoord is hier te lezen.

Print Friendly, PDF & Email