Burgerberaad Wonen: 500 boeren, burgers en buitenlui praten mee over problemen op de woningmarkt in Zaanstreek en Waterland

Bron: Noordhollands Dagblad

Inwoners van de regio Zaanstreek en Waterland moeten serieus kunnen meepraten over oplossingen van de problemen op de woningmarkt. De zeven gemeenten richten daartoe gezamenlijk het Burgerberaad Wonen op waarin in totaal 500 burgers met elkaar en met regionale politici en deskundigen nadenken over waar en wanneer hoeveel woningen kunnen worden gebouwd en wat voor huizen dat moeten zijn. Het Burgerberaad neemt daarover geen besluiten, maar komt met adviezen aan de afzonderlijke gemeenteraden.

Het regionale Burgerberaad Wonen is een voortvloeisel van een landelijk project waarbij her en der in het land burgers uit alle gelederen van de maatschappij nauw worden betrokken bij wat er gebeurt in hun stad of regio en daarover mogen meepraten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van een visie op het centrum van een stad of de inrichting van nieuwe buurten en wijken. Landelijk wordt nu onderzocht of er een Nationaal Burgerberaad kan komen om mee te praten over hoe het verder moet met de landbouw in Nederland.

De gemeenten in Zaanstreek en Waterland zijn gecharmeerd van die manier van het betrekken van burgers bij het maken van beleid en zien de problematiek op de woningmarkt als een uitgelezen onderwerp om daarover met de bevolking in gesprek te gaan.

Wachttijden

De gemeente Waterland is de eerste die inmiddels het besluit heeft genomen om mee te doen aan het Burgerberaad. De andere gemeenten volgen naar verwachting binnenkort. „We zien in deze regio de langste wachttijden voor een sociale huurwoning in Nederland”, zegt wethouder Ton van Nieuwkerk van Waterland in een notitie aan de gemeenteraad. „De klimaatcrisis maakt het bouwen er niet gemakkelijker op. Woningcorporaties maken zich zorgen. Zij ervaren de schrijnende verhalen van woningzoekenden elke dag en zetten zich maximaal in om een bijdrage te leveren aan de forse bouwopgave, maar zien tegelijkertijd dat dat niet genoeg is. Daarom willen zij het gesprek openen over deze opgave met de samenleving en alle belanghebbenden in de regio. Met als centrale vraag: hoe ziet het wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?”

Het Burgerberaad Wonen gaat bestaan uit 500 inwoners van 16 jaar en ouder, uit elke gemeente ongeveer evenveel. Het grootste deel daarvan wordt geloot uit de persoonsregisters zodat een zo gevarieerd mogelijke groep mensen ontstaat. Tijdens een aantal bijeenkomsten gaan zij in gesprek met ambtenaren, lokale en provinciale politici, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere deskundigen en belanghebbenden op het gebied van wonen en bouwen. Van Nieuwkerk: „Het beraad duurt een paar maanden. Dit is een nieuwe manier van burgerparticipatie waarbij je de stem hoort van mensen die je normaal niet of zelden hoort. Ik kan niet garanderen dat het een succes gaat worden, maar ik vind dat we het in elk geval moeten proberen op deze manier.”

Dagvergoeding

Om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomsten krijgen de deelnemers hun onkosten vergoed en ze krijgen een dagvergoeding waardoor het ook voor mensen met een laag inkomen aantrekkelijk moet zijn om mee te doen. Ook wordt er kinderopvang geregeld voor de dagen dat er bijeenkomsten plaatsvinden. De woningcorporaties en de gemeenten moeten daarvoor geld beschikbaar stellen.

In het raadsvoorstel van de gemeente Waterland wordt benadrukt dat het Burgerberaad geen besluiten neemt. Dat blijft voorbehouden aan de politiek: „Maar als partner (lees: deelnemende gemeente, red.) beloof je vooraf om de resultaten serieus te nemen. Dit betekent dat je de keus hebt: of de uitkomsten van het beraad vertalen in beleid dat voor de gemeente relevant is, of publiekelijk verantwoorden waarom je ervoor kiest om het burgerakkoord of onderdelen ervan niet over te nemen.”

Wanneer het Burgerberaad echt van start gaat, is nog niet bekend.

G1000

Bij de vorming van het Burgerberaad Wonen werken de gemeenten in de regio samen met de Stichting G1000.nu. Dat is een landelijke, onafhankelijke organisatie die op verzoek burgerberaden organiseert. De G staat voor ’group’ (net als in bijvoorbeeld G7 als de groep van zeven belangrijkste industriële landen) en 1.000 staat voor het maximum aantal deelnemers in een groep. De stichting ziet erop toe dat het overleg zorgvuldig plaatsvindt, op een manier die recht doet aan alle deelnemers en daadwerkelijk tot invloed van burgerdeelnemers leidt. Kijk voor meer info daarover op www.g1000.nu.

Print Friendly, PDF & Email