Zes woningcorporaties in de regio Zaanstreek-Waterland hebben het initiatief genomen tot een G1000 Burgerberaad over wonen. De stichting G1000.nu is door hen uitgenodigd om het burgerberaad als onafhankelijke partij te organiseren.

In de regio Zaanstreek-Waterland is de woningbouwopgave groot. De regio heeft de langste wachttijd van Nederland voor een sociale huurwoning. De klimaatcrisis maakt het bouwen in deze regio er niet gemakkelijker op. Woningcorporaties zien dat er meer nodig is dan hun inspanningen om het complexe regionale vraagstuk op te lossen. Daarom willen zij in gesprek met de samenleving en alle belanghebbenden in de regio, met als centrale vraag:

Hoe ziet het wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?

Bij de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland gaan 500 gelote deelnemers in dialoog. Zo werken zij aan een gezamenlijke visie en aan concrete oplossingen om de visie uit te werken. De verwachting is dat de Burgertop (de eerste bijeenkomst van het G1000 Burgerberaad) nog voor de zomer zal plaatsvinden.

Op dit moment bevindt het traject zich in de kwartiermakersfase. Dat betekent dat iedereen die belang heeft in de uitkomst wordt uitgenodigd om zich als partner aan het initiatief te verbinden. In eerste instantie gaat het om de zeven gemeenten waar de regio uit bestaat. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer partijen voor wie de uitkomst van belang is. Ook zij worden uitgenodigd partner te worden en deel te nemen aan de Wooncoalitie Zaanstreek-Waterland. Daarvoor zet kwartiermaker Frank van Dooren zich in. Hij neemt de vorming van de Wooncoalitie op zich. Frank was lange tijd directeur-bestuurder van een woningcorporatie in de Zaanstreek en kent het gebied goed. De verwachting is dat dankzij de inspanningen die nu plaatsvinden, de gemeenten in februari aangehaakt kunnen zijn.

De initiatiefgroep bestaat uit de woningcorporaties die actief zijn in het gebied: Parteon, Wooncompagnie, Intermaris, ZVH, Wormer Wonen en Rochdale. De regio bestaat uit de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend (onlangs gefuseerd met gemeente Beemster), Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Denk je dat het partnerschap ook iets is voor jouw organisatie? Neem contact op met Frank of vul het contacformulier in.

Print Friendly, PDF & Email