In de regio Zaanstreek-Waterland gaat een Burgerberaad op zoek naar nieuwe inzichten en oplossingen voor de wooncrisis. Ruim 14.000 inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging in de brievenbus. Er kunnen 320 mensen meedoen, een dwarsdoorsnee van bewoners uit de regio. Een loting bepaalt wie dat zijn. Het startschot voor het participatietraject werd gegeven door gemeentebestuurders en woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland.

Van de ruim driehonderdduizend inwoners in de regio ontvangen veertienduizend mensen (bijna 1 op de 20) een uitnodiging om mee doen aan het Burgerberaad. De eerste week van februari worden de uitnodigingen verstuurd. Het eerste belangrijke Burgerberaad-evenement is op 1 april: de Burgertop. De deelnemers verkennen hier wat ze willen bereiken. In de maanden daarna worden deze ideeën doorontwikkeld tot concrete voorstellen.  

Burgerberaad
Het Burgerberaad wordt georganiseerd door G1000, een onafhankelijke organisatie door en voor burgers. G1000 ziet erop toe dat het proces goed verloopt en bemoeit zich niet met de inhoud. De organisatie heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook.

Wooncoalitie
Het Burgerberaad is een initiatief van acht woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland: Intermaris, Parteon, Eigen Haard, Rochdale, Wooncompagnie, Woonzorg, WormerWonen en ZVH. Zij hebben de Wooncoalitie Zaanstreek-Waterland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van genoemde corporaties met de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Wormerland en enkele andere belanghebbenden, zoals huurdersverenigingen, vastgoedontwikkelaars en zorginstanties. 

Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon, kijkt reikhalzend uit naar de start: “We hebben een groot, gezamenlijk probleem dat we afzonderlijk van elkaar niet kunnen oplossen. Door de inwoners aan het roer te zetten, hoop ik dat we straks met breed gedragen opdrachten aan de slag kunnen.” 

Ook Harrie van der Laan wethouder Wonen van Zaanstad, is enthousiast over dit initiatief: “Dit is een nieuwe vorm om met inwoners in gesprek te gaan en ideeën op te halen.  Ik roep iedereen die een uitnodiging krijgt op om hier gehoor aan te geven en om mee te praten over mogelijke oplossingen voor de wooncrisis.“

Adi van Esch, voorzitter van huurdersvereniging InterWhere: “Er komen mensen aan het woord die je gewoonlijk niet snel zult horen. Die diversiteit kan tot mooie uitkomsten leiden. Ik hoop dat veel mensen zich aanmelden.”

Van idee naar realisatie
Op zaterdag 1 april komen de 320 ingelote burgers samen in een Burgertop. De deelnemers doorlopen hier een zorgvuldig proces op zoek naar wat zij willen bereiken en zetten hun plannen en ideeën op papier. In de maanden daarna wordt dat uitgewerkt tot concrete voorstellen, daarbij geholpen door verschillende deskundigen. Op een volgend Burgerraad bepalen de deelnemers welke voorstellen in het Burgerakkoord terecht komen. Het Burgerakkoord wordt vervolgens gepresenteerd aan de Wooncoalitie. Die heeft toegezegd alle voorstellen zeer serieus te nemen.

Op de foto v.l.n.r. Harry Platte (directeur-bestuurder Parteon), Harrie van der Laan (wethouder Zaanstad), Rolf van Wanrooij (wethouder Wormerland).

Foto door Dana Schoenmaker


 

Print Friendly, PDF & Email